06 November 2020

Ποντιακή Δισκογραφία: "Γιατί Πατέρα" (1975)


Ποντιακή Δισκογραφία: "Γιατί Πατέρα" (1975)
Pontian Discography: "Giati Patera" (1975)


Ο Νίκος Τσιμαχίδης ήταν πρωτοπόρος στην δισκογραφία ποντιακών τραγουδιών από την δεκαετία του 1960 για πάνω από 40 χρόνια. Ο δίσκος "Γιατί Πατέρα" περιέχει ποντιακά τραγούδια με βιολί και ούτι, χαρακτηριστικό παίξιμο του Δυτικού Πόντου. Ο Νίκος Τσιμαχίδης ηχογράφησε κυρίως στις εταιρίες Astron (του Μιχάλη Αλεξάκη), στην Venus (του Γιάννη και Τζίνας Κοτσίδη), στην Cronos (του Νίκου Στέλιου) αλλά και στην δική του εταιρεία Εύξεινος Πόντος. Τα τραγούδια σ' αυτό τον δίσκο 33 στροφών βγήκαν σαν δίσκοι 45 στροφών αρχικά το 1971, και μετά συνολικά σε δύο δίσκους 33 στροφών ¨Γιατί Πατέρα" και "Ποντιακά Δίστιχα" το 1975 στην Venus. Οι στίχοι και οι μουσικές των τραγουδιών (αν και τα περισσότερα είναι παραδοσιακά τραγούδια) ανήκουν στον Γιάννη Κοτσίδη της εταιρείας Venus, αν και πιστεύουμε πως τα έγραψε ο Νίκος Τσιμαχίδης. 

Βιογραφία του Νίκου Τσιμαχίδη:

Ο Νίκος Τσιμαχίδης γεννήθηκε στο Θεοδώρειο Σερρών το 1934. Εκεί μεγάλωσε και πήγε σχολείο. Από μικρός αγαπούσε την μουσική και ήταν αυτοδίδακτος, ενώ σε ηλικία 12 ετών γνώριζε πολύ καλά να παίζει βιολί. Το 1957 ήρθε στην Αθήνα, και το 1961 έβγαλε το πρώτο του δίσκο με τίτλο “Λάχανα Πουλί μ΄ Λάχανα”. Το 1966 έκανε την μεγάλη δισκογραφική επιτυχία “Ο Γέρον κι η Γραία”. Τα μουσικά του ακούσματα προέρχονταν από τους τότε λυράρηδες της εποχής, Νίκο Παπαβραμίδη και Χρήστο Μπαϊρακτάρη, με τους οποίους έκανε τακτική παρέα. Διδάχτηκε τα “Μετετζίδικα” από τον Λάζαρο Ξανθά και τον Μιχάλη Καλιατζόγλου. 

Το 1973 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο ποντιακό κέντρο “Κορτσόπον” όπου συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της εποχής όπως ο Χρύσανθος, ο Κωστίκας Τσακαλίδης και ο Γώγος Πετρίδης. Μετά δημιούργησε τρία επιτυχημένα ποντιακά κέντρα, το “Παιδόπον”, την “Τρυγόνα” και τον “Φάρο”, όπου εκεί συνεργάστηκε με πολλούς επώνυμους λυράρηδες από την Μακεδονία. Συνεχίζει την δισκογραφία όλη του την ζωή όπως και επιλεγμένες εμφανίσεις σε συλλόγους και εκδηλώσεις υπηρετώντας πάντα το ποντιακό τραγούδι. 

Ο Νίκος Τσιμαχίδης έφυγε από την ζωή στις 12 Αυγούστου, 2020. 

(Από την 5η Γιορτή Λύρας του Δημήτρη Καρασαββίδη και το Ευξείνιο Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ιούνιος 2014. Παρουσίαση δημοσιογράφου Δέσποινας Σωτηροπούλου.)

Nikos Tsimahidis was a pioneer in the recording of Pontian songs from the 1960's for over 40 years. The album "Giati Patera" contains Pontian songs with violin and outi, characteristic playing of the areas of Western Pontos. Nikos Tsimahidis recorded mainly with the record companies Astron (of Michalis Alexakis), Venus (of Giannis and Tzina Kotsidis), Cronos (of Nikos Stelios) but also with his own company Efxinos Pontos. The songs on this album came out originally as 45 rpm records first in 1971, and then collectively on two 33 rpm records "Giati Patera" and "Pontiaka Distiha" in 1975 on the Venus label. Even though the lyrics and the music is  credited to Giannis Kotsidis of the Venus label (most of the songs are traditional), we believe that the songwriter is Nikos Tsimahidis. 

Biography of Nikos Tsimahidis:

Nikos Tsimahidis was born in Theodorio, Serres in 1934. He grew up there and attended school there as well. From a young age he loved music and was self-taught, while at the age of 12 he already knew how to play the violin very well. In 1957 he came to Athens, and in 1961 he released his first record entitled "Lahana poulim Lahana". In 1966 he had his first great recording success with the song "O Geron ki i Graia". His influences came from the lyra players of his generation, Nikos Papavramidis and Christos Bairaktaris, with whom he hung out with frequently. He was taught the "Metetzidika" style of playing on the violin by Lazaros Xanthas and Michalis Kaliatzoglou.

In 1973 he made his first appearance at the Pontian club "Kortsopon" where he collaborated with big names of the time such as Chrysanthos, Kostikas Tsakalidis and Gogos Petridis. Then he himself opened three successful Pontian clubs, "Paidopon", "Trygona" and "Faros", where he collaborated with many famous lyra players from Macedonia. He continued recording all his life as well as performing in selected clubs and events, always performing Pontian music.

Nikos Tsimahidis passed away on August 12, 2020.

(Excerpt from the 5th Lyra Festival by the Black SeaMusic Cultural Association, directed by  Dimitris Karasavvidis, June 2014. Biographic presentation by journalist Despina Sotiropoulou.)


© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

No comments: