14 April 2020

14/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ


14/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ
VIDEO OF THE DAY APRIL 14, 2020:
VASILIS SOTIRIADIS - GIANNIS TSANASIDIS

"Θάλασσα 'κι φοούμαι σε - Ση Παλαιών Τη Στράταν"
Τραγούδι: Βασίλειος Σωτηριάδης
Λύρα: Γιάννης Τσανασίδης

"Thalassa ki fooume se" (I am not afraid of you, sea)
"Si Paleon Ti Stratan" (On the road of the old)

Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι μια μουσική καταγραφή ανθρώπων της τρίτης προσφυγικής γενιάς και συγχρόνως μια κατάθεση ψυχής από όλους του συμμετέχοντες, που θεωρήσαμε χρέος μας να παρουσιάσουμε δημόσια. Η διαδικασία των ηχογραφήσεων βασίστηκε στον αυθορμητισμό της στιγμής και στις προσωπικές επιλογές του κάθε τραγουδιστή. Η έλλειψη της όποιας προετοιμασίας όσον αφορά τις εγγραφές είχε ως στόχο την απόδοση και αποτύπωση της ψυχικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής και βιωματικής διάθεσης του τραγουδιστή, όσο γίνεται πιο πιστά, ανόθευτα και ανεπιτήδευτα. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της μουσικής προσέγγισης μια συντονισμένη δισκογραφική δουλειά, παρά μια επιτακτική ανάγκη πρωτίστως δική μας και έπειτα όλων αυτών που ασπάζονται με σεβασμό και ευλάβεια την κοσμοθεωρία που στην ολότητα της εκφράζει η μουσική μας παράδοση. Μια παράδοση που κληρονομήσαμε από τους παλιότερους, αλλά και που κατακτούμε αδιάκοπα και καθημερινά στο πέρασμα των χρόνων με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και διεργασίες, που την καθιστούν πλησιέστερη δίχως να την αλλοιώνουν και να την μετατρέπουν σε μια πρόσκαιρη ατομική υπόθεση προβολής και ανάδειξης στο σύγχρονο καλλιτεχνικό στερέωμα. Στόχος είναι να επαληθευτεί η άποψη που θέλει το απλό να είναι διαχρονικό και η συγκεκριμένη δουλειά να αποτελέσει για τις επόμενες γενιές σημείο αναφοράς και φάρο αναγνώρισης των ποιοτικών προσπαθειών.
Γιάννης Τσανασίδης - Γιάννης Βέργος

Ο Βασίλειος Σωτηριάδης το γένος Ζυγανιτίδη, γεννήθηκε το 1952 στον Κοκκιναρά του Νομού Κοζάνης, με απώτερη καταγωγή από τη Λαραχανή και το Αδολί της Ματσούκας. Είναι το δεύτερο παιδί του Στέργιου και της Σοφίας μαζί με τους Χαράλαμπο, Νικόλαο και Βασιλική. Τα πρώτα του βιώματα τα απέκτησε σε μικρή ηλικία από τους Κώστα Κυριακίδη (Πορπάζαλη), Απόστολο Ζυγανιτίδη (Πήλον), Γιώργο Ζυγανιτίδη (Καρτάσογλη), Χαράλαμπο Ζυγανιτίδη και Γιώργο Σαλακίδη (Σαλάκ). Ο παππούς του Χαράλαμπος Σωτηριάδης ή Σωτήρογλης (1890-1957) ήταν αναγνωρισμένος λυράρης στη Λαραχανή και αργότερα πρωταγωνίστησε στα γλέντια που λάμβαναν χώρα στο χωριό, μαζί με τους Γεώργιο Χαραλαμπίδη (1902-1968) και Γιάννη Ζυγανιτίδη (1916-1998).

Το 1980 παντρεύτηκε την Παναγιώτα Παπαδοπούλου και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Χαράλαμπο, τη Σοφία και τον Σάββα και το 1998 εγκαταστάθηκαν στην Ξηρολίμνη όπου ζουν μέχρι και σήμερα. Ο Βασίλειος Σωτηριάδης παίζει, τραγουδά και κατασκευάζει λύρες, εκπληρώνοντας όπως ο ίδιος επισημαίνει το μεράκι και την προσωπική του ευχαρίστηση.

Το μουχαπέτ έχει κύριο ρόλο στη ζωή του και οι παρέες του αποτελούνται από μερακλήδες και φίλους των γύρω χωριών και της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης. Ο ίδιος αναφέρει τους Λευτέρη Κοκκινίδη, Παναγιώτη Σαββίδη, Απόστολο Γρηγοριάδη, Νίκο Σιαμίδη, Νίκο Ζυγανιτίδη, Γιάννη Χαραλαμπίδη, Γιάννη Στεφανίδη, Χαράλαμπο Τσακαλίδη, Βασίλη Παλασίδη, Λάκη και Γιάννη Βασιλειάδη, Στάθη Κατωτικίδη, Γιάννη Κοροσίδη, Γιώργο Τρικιλίδη, Γιώργο και Στέργιο Κικίδη.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του: «Αρρωσταίνω όταν περνάν μέρες χωρίς να κάνω μουχαπέτ. Πολλές φορές κάνω μόνος μου όταν δεν μπορώ να βρω παρέα».

This project is a musical recording of people of the third generation Pontian refugees and at the same time a testimony of the soul by all its participants, which we considered it our duty to present publicly. The recording process was based on the spontaneity of the moment and the personal choices of each singer. The lack of any preparation regarding the recordings was aimed at rendering and capturing the mental, spiritual, artistic and experiential mood of the singer, as faithfully, unadulterated and unpretentious as possible. For this reason, we cannot consider the result of this musical approach a coordinated "album" work, but an urgent need, first of all ours and then of all those who respectfully and reverently embrace the worldview that our musical tradition expresses in its entirety. A tradition that we inherited from our older generation, but also that we conquer continuously and daily over the years with such initiatives and processes, which make it closer without altering it and turning it into a temporary individual case of projection and promotion in the contemporary . The aim is to verify the view that the simple song is timeless and that the specific work will be a point of reference and a beacon for the recognition of quality efforts for future generations. - Giannis Tsanasidis - Giannis Vergos.

Vasilios Sotiriadis was born in 1952 in Kokkinaras, Kozani,  with origins from Larahani and Adoli in Matsouka, Trapezounta. He is the second child of Stergios and Sofia (Zyganitidis) together with Charalambos, Nikolaos and Vasiliki. He acquired his first musical experiences at a young age from Kostas Kyriakidis (Porpazali), Apostolos Zyganitidis (Pilon), Giorgos Zyganitidis (Kartasogli), Charalambos Zyganitidis and Giorgos Salakidis (Salak). His grandfather Charalambos Sotiriadis or Sotiroglis (1890-1957) was a recognized lyra player in Larahani and later starred in the festivities that took place in the village, along with Georgios Charalambidis (1902-1968) and Giannis Zyganitidis (1916-1998).

In 1980 he married Panagiota Papadopoulou and they had three children, Charalambos, Sofia and Savvas. In 1998, they settled in Xirolimni where they still live today. Vasilios Sotiriadis plays, sings and builds lyras, fulfilling as he himself points out his passion and personal pleasure.

The "mouhapet" has a major role in his life and his friends are made up of fanatics and friends from the surrounding villages and the greater Kozani region. Some of the friends mentioned are Lefteris Kokkinidis, Panagiotis Savvidis, Apostolos Grigoriadis, Nikos Siamidis, Nikos Zyganitidis, Giannis Charalambidis, Giannis Stefanidis, Charalambos Tsakalidis, Vasilis Palasidis, Lakis and Giannis Vasiliadis, Stathis Katotikidis, Giannis Korosidis, Giorgos Trikilidis, and Giorgos and Stergios Kikidis.

 “I get sick when days go by without a mouhapet. Many times I have a mouhapet by myself when I can't find company. "Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos


🔴LISTEN LIVE ON TUNE IN RADIO:
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston


© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018]. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.

© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.


12 April 2020

12/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: "ΕΝΑΝ ΠΟΥΛΟΠΟΝ ΛΑΛΕΙ" - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ


"ΕΝΑΝ ΠΟΥΛΟΠΟΝ ΛΑΛΕΙ" - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
"ENAN POULOPON LALEI" - KOSTAS KARAPANAGIOTIDIS"


Ένα πανέμορφο αλλά και επίκαιρο τραγούδι από τον αγαπητό σε όλους μας τραγουδιστή Κώστα Καραπαναγιωτίδη με τίτλο "Εναν Πουλόπον Λαλεί".

Στο τραγούδι ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης και στην λύρα ο Αντώνης Καλάτης, ενώ τους συνοδεύει στην κιθάρα ο Γιώργος Καραπαναγιωτίδης. Την μουσική επιμέλεια και την ενορχήστρωση ειναι του Γιάννη Καραπαναγιωτίδη, και τους στίχους έγραψε ο Κώστας Κωνσταντινίδης.

Το τραγούδι αναφέρεται στο μεγάλο κίνδυνο των ημερών, τον κορονοϊό, αλλά και γενικά στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Βιντεοσκοπημένο απλά και παρεϊστικα, το τραγούδι με τον τρόπο του μεταφέρει τις ανησυχίες αλλά ταυτόχρονα δίνει και έναν αέρα ελπίδας. Πάντα πρωτοπόρος ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης αλλά και ανήσυχος πολίτης της Ελλάδας και του κόσμου.

Ευχαριστούμε Κώστα, Αντώνη, Γιώργο, Κώστα και Γιάννη για το όμορφο τραγούδι!

A pleasant song inspired by current events by our beloved singer Kostas Karapanagiotidis entitled "Ena Poulopon Lalei" (A Little Bird Sings)

Kostas Karapanagiotidis sings and Antonis Kalatis plays lyra. They are accompanied on the guitar by Giorgos Karapanagiotidis. The musical arrangement and orchestration is attributed by Giannis Karapanagiotidis, and the lyrics were written by Kostas Konstantinidis.

The song refers to the great danger of the day, the Corona virus, but also in general to the current social and political situation that Greece is presently in. Videotaped in a group setting, the song in its own way conveys the serious message, but at the same time gives an air of hope. Kostas Karapanagiotidis is always a pioneer in song, however, at the same time,  also a restless citizen of Greece and the world.

We thank Kostas, Antonis, Giorgos, Kostas and Giannis for the beautiful song!
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018]. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.

© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

10 April 2020

10/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 'Σ ΣΗΝ ΓΟΥΛΑΝ ΑΤ'Σ ΕΤΑΧΕΨΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗΣ

10/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 'Σ ΣΗΝ ΓΟΥΛΑΝ ΑΤ'Σ ΕΤΑΧΕΨΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗΣ
VIDEO OF THE DAY April 10, 2020: "SIN GOULAN AT ETACHEPSA" - ANTONIS PILALIDIS

Το τραγούδι "'Σ Σην Γούλαν Ατ'ς Ετάχεψα" μας παρουσιάζει ο Αντώνης Πηλαλίδης μαζί με ένα πολύ ευχάριστο βιντεοκλίπ καλοφτιαγμένο με πολύ κέφι, δίνοντας έναν άλλο αέρα στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. 

Συνεργάστηκαν ο Αντώνης Πηλαλίδης (τραγούδι), Τάσος Πετρόπουλος (λύρα), Γιάννης Πούλιος (λαούτο) και ο Γιώργος Κορτσινίδης (νταούλι). Ο Λάκης Παναγιωτίδης ήταν υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια, τον προγραμματισμό και την τελική ηχητική επεξεργασία του τραγουδιού. Ο Μπάμπης Κεμανετζίδης παραχώρησε το στούντιο ηχογραφήσεων.

Ο Αντώνης Πηλαλίδης μας μίλησε για το τραγούδι αυτο: 

"Η οπτικοακουστική αυτή καταγραφή αφιερώνεται στη μνήμη του Δανιήλ(Δανίλης)Εμμανουηλίδη του Ευσταθίου και της Φωτεινής, ο οποίος υπήρξε ένας από τους γνήσιους εκφραστές-πρώτης γενιάς-της παράδοσης μας όπως αυτή ήρθε από την Πατρίδα.

Απέδιδε εξαιρετικά το μουσικό αλλά και το γλωσσικό ιδίωμα της Γαράσαρης-Ασαρτζουργώτας γαρ-παίζοντας λύρα και τραγουδώντας στις διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου του αλλά και στα "ονομαστα" μουχαμπέτια, προϊόν των οποίων αποτελεί και ο τελευταίος στίχος-δικής του έμπνευσης-στο τραγουδι που του αφιερώνουμε.

Γεννήθηκε το 1901 στην Πατρίδα, στο χωριό Ασαρτζούχ Νικοπόλεως.
Ερχόμενος το 1924 στον ελλαδικό χώρο-με το πλοίο "Αρχιπέλαγος" το οποίο τους μετέφερε-εγκαταστάθηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία μετακόμισε στα Κασσιτερά του Νομού Ροδόπης όπου και παντρεύτηκε την Αναστασία Κιλιντιρίδου με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Απεβίωσε το 1984 στις Σάπες.

Στη μνήμη λοιπόν όλων εκείνων... που μετέφεραν ατόφια την παράδοση και μας την παρέδωσαν με περισσή αγάπη και ελπίδα.

Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω την οπτικοακουστική καταγραφή, μιας παραδοσιακής μελωδίας η οποία αποτελεί πολύτιμο πρωτογενές υλικό μιας ξεχωριστής περιοχής της Πατρίδας μας, της Νικόπολης.
Στίχοι παραδοσιακοί, στίχοι γραμμένοι απ' την ψυχή, με το χαρακτηριστικό ιδίωμα της Γαράσαρης, αποτέλεσαν τα κίνητρα της προσωπικής μου επιθυμίας προκειμένου να "καταγραφει" ένα κομμάτι του ατέλειωτου πλούτου της παράδοσης μας, τον οποίο  "κουβάλησαν" με κόπο και αυταπάρνηση οι δικοί μας, ερχόμενοι στην μητέρα Ελλάδα, για να τον παραδώσουν στις επερχόμενες γενιές.

Μια καταγραφή-αφιέρωμα στη μνήμη ενός ανθρώπου της Πατρίδας που για πολλούς-όπως και για μένα-αποτέλεσε ένα φωτεινό σημείο αναφοράς, για την πολύτιμη συλλογή μελωδιών, στίχων αλλά και πληροφοριών που αφορούν τις πατρογονικές μας εστίες.

Στη μνήμη λοιπόν του Εμμανουηλίδη Δανιήλ του Ευσταθίου και της Φωτεινής.

Συμπορευτής του εγχειρήματος αυτού, ο Danos Emmanouilidis-Πόντιος τρίτης γενιάς, εκ Γαράσαρης-εγγονός του προαναφερθέντος, ο οποίος έχοντας τα βιώματα από τον παππού του, αποτέλεσε την πηγή εξεύρεσης των στίχων της εν λόγω περιοχής. Τον ευχαριστώ θερμά.

Στον μνήμη λοιπόν του παππού Δανίλη και σε όλων εκείνων... που μετέφεραν στην ψυχή τους την Πατρίδα και μας την "έφεραν" εδώ, αφιερώνω εξαιρετικά!!!

Σας παραδίδω αυτήν την καταγραφή, με την ελπίδα ότι θα την αγαπήσετε όσο την αγάπησα κι εγώ."

Καλοτάξιδο αγαπητέ Αντώνη! 

Antonis Pilalidis presents the song "Sin Goulan ats Etachepsa" (I placed on her neck),  together with a very pleasant video clip, well made with a lot of "kefi", giving another air to this beautiful song.

Collaborating were the musicians Antonis Pilalidis (vocals), Tasos Petropoulos (lyra), Giannis Poulios (laouto) and George Kortsinidis (daouli) collaborated. Lakis Panagiotidis (LP Studio Rec) was responsible for the music editing, programming and final sound editing of the song. Babis Kemanetzidis (MK Music Productions) provided the recording studio.

Antonis Pilalidis told us details about this song:

"This audiovisual recording is dedicated to the memory of Daniel (Danilis) Emmanouilidis of Efstathios and Fotini, who was one of the true performers of the first generation of our tradition as it came from the Homeland (Pontos).

Danilis performed extremely well in the musical and linguistic idiom of Garasari-Asartzourch, playing the lyra and singing in various social and cultural events, but also in the well-known "muhabet".  
The last verse is his own inspiration, and we dedicate it to him.

He was born in 1901 in the village of Asartsouch, Nikopolis.
Arriving in 1924 in Greece - on the ship "Archipelagos", he first settled in Thessaloniki and then moved to Kassitera, Rodopi. There he married Anastasia Kilindiridou with whom he had six children. He died in 1984 in Sapes.

So in the memory of all those who carried the tradition intact and handed it to us with love and hope.

I am pleased to present to you this recording of a traditional melody which is a valuable primary material of a special area of ​​our homeland, Nikopolis.
Traditional lyrics, lyrics written by the soul, with the characteristic idiom of Garasari, were the motives of my personal desire in order to "record" a part of the endless wealth of our tradition. 
This  was "carried" with effort and self-denial by our people, coming to mother Greece, to pass it on to future generations.

A recording-tribute to the memory of a man of the Homeland who for many, as well as for mysef, was a bright point of reference, for the valuable collection of melodies, lyrics and information concerning our ancestral homes.

So, this is in memory of Daniel Emmanouilidis. 

A co-founder of this project, Danos Emmanouilidis, a third generation Pontian from Garasaris, who, having the experiences of his grandfather, was the source of finding the lyrics of this area. I warmly thank him.

In memory of grandfather Danilis and all those who carried the Homeland in their souls and "brought" it to us here!

I dedicated this song to you, hoping that you will love it as much as I did!"

Best of luck with your beautiful song our dear friend Antonis!

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018]. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.

© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.