10 April 2020

10/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 'Σ ΣΗΝ ΓΟΥΛΑΝ ΑΤ'Σ ΕΤΑΧΕΨΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗΣ

10/04/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: 'Σ ΣΗΝ ΓΟΥΛΑΝ ΑΤ'Σ ΕΤΑΧΕΨΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗΣ
VIDEO OF THE DAY April 10, 2020: "SIN GOULAN AT ETACHEPSA" - ANTONIS PILALIDIS

Το τραγούδι "'Σ Σην Γούλαν Ατ'ς Ετάχεψα" μας παρουσιάζει ο Αντώνης Πηλαλίδης μαζί με ένα πολύ ευχάριστο βιντεοκλίπ καλοφτιαγμένο με πολύ κέφι, δίνοντας έναν άλλο αέρα στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. 

Συνεργάστηκαν ο Αντώνης Πηλαλίδης (τραγούδι), Τάσος Πετρόπουλος (λύρα), Γιάννης Πούλιος (λαούτο) και ο Γιώργος Κορτσινίδης (νταούλι). Ο Λάκης Παναγιωτίδης ήταν υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια, τον προγραμματισμό και την τελική ηχητική επεξεργασία του τραγουδιού. Ο Μπάμπης Κεμανετζίδης παραχώρησε το στούντιο ηχογραφήσεων.

Ο Αντώνης Πηλαλίδης μας μίλησε για το τραγούδι αυτο: 

"Η οπτικοακουστική αυτή καταγραφή αφιερώνεται στη μνήμη του Δανιήλ(Δανίλης)Εμμανουηλίδη του Ευσταθίου και της Φωτεινής, ο οποίος υπήρξε ένας από τους γνήσιους εκφραστές-πρώτης γενιάς-της παράδοσης μας όπως αυτή ήρθε από την Πατρίδα.

Απέδιδε εξαιρετικά το μουσικό αλλά και το γλωσσικό ιδίωμα της Γαράσαρης-Ασαρτζουργώτας γαρ-παίζοντας λύρα και τραγουδώντας στις διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου του αλλά και στα "ονομαστα" μουχαμπέτια, προϊόν των οποίων αποτελεί και ο τελευταίος στίχος-δικής του έμπνευσης-στο τραγουδι που του αφιερώνουμε.

Γεννήθηκε το 1901 στην Πατρίδα, στο χωριό Ασαρτζούχ Νικοπόλεως.
Ερχόμενος το 1924 στον ελλαδικό χώρο-με το πλοίο "Αρχιπέλαγος" το οποίο τους μετέφερε-εγκαταστάθηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία μετακόμισε στα Κασσιτερά του Νομού Ροδόπης όπου και παντρεύτηκε την Αναστασία Κιλιντιρίδου με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Απεβίωσε το 1984 στις Σάπες.

Στη μνήμη λοιπόν όλων εκείνων... που μετέφεραν ατόφια την παράδοση και μας την παρέδωσαν με περισσή αγάπη και ελπίδα.

Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω την οπτικοακουστική καταγραφή, μιας παραδοσιακής μελωδίας η οποία αποτελεί πολύτιμο πρωτογενές υλικό μιας ξεχωριστής περιοχής της Πατρίδας μας, της Νικόπολης.
Στίχοι παραδοσιακοί, στίχοι γραμμένοι απ' την ψυχή, με το χαρακτηριστικό ιδίωμα της Γαράσαρης, αποτέλεσαν τα κίνητρα της προσωπικής μου επιθυμίας προκειμένου να "καταγραφει" ένα κομμάτι του ατέλειωτου πλούτου της παράδοσης μας, τον οποίο  "κουβάλησαν" με κόπο και αυταπάρνηση οι δικοί μας, ερχόμενοι στην μητέρα Ελλάδα, για να τον παραδώσουν στις επερχόμενες γενιές.

Μια καταγραφή-αφιέρωμα στη μνήμη ενός ανθρώπου της Πατρίδας που για πολλούς-όπως και για μένα-αποτέλεσε ένα φωτεινό σημείο αναφοράς, για την πολύτιμη συλλογή μελωδιών, στίχων αλλά και πληροφοριών που αφορούν τις πατρογονικές μας εστίες.

Στη μνήμη λοιπόν του Εμμανουηλίδη Δανιήλ του Ευσταθίου και της Φωτεινής.

Συμπορευτής του εγχειρήματος αυτού, ο Danos Emmanouilidis-Πόντιος τρίτης γενιάς, εκ Γαράσαρης-εγγονός του προαναφερθέντος, ο οποίος έχοντας τα βιώματα από τον παππού του, αποτέλεσε την πηγή εξεύρεσης των στίχων της εν λόγω περιοχής. Τον ευχαριστώ θερμά.

Στον μνήμη λοιπόν του παππού Δανίλη και σε όλων εκείνων... που μετέφεραν στην ψυχή τους την Πατρίδα και μας την "έφεραν" εδώ, αφιερώνω εξαιρετικά!!!

Σας παραδίδω αυτήν την καταγραφή, με την ελπίδα ότι θα την αγαπήσετε όσο την αγάπησα κι εγώ."

Καλοτάξιδο αγαπητέ Αντώνη! 

Antonis Pilalidis presents the song "Sin Goulan ats Etachepsa" (I placed on her neck),  together with a very pleasant video clip, well made with a lot of "kefi", giving another air to this beautiful song.

Collaborating were the musicians Antonis Pilalidis (vocals), Tasos Petropoulos (lyra), Giannis Poulios (laouto) and George Kortsinidis (daouli) collaborated. Lakis Panagiotidis (LP Studio Rec) was responsible for the music editing, programming and final sound editing of the song. Babis Kemanetzidis (MK Music Productions) provided the recording studio.

Antonis Pilalidis told us details about this song:

"This audiovisual recording is dedicated to the memory of Daniel (Danilis) Emmanouilidis of Efstathios and Fotini, who was one of the true performers of the first generation of our tradition as it came from the Homeland (Pontos).

Danilis performed extremely well in the musical and linguistic idiom of Garasari-Asartzourch, playing the lyra and singing in various social and cultural events, but also in the well-known "muhabet".  
The last verse is his own inspiration, and we dedicate it to him.

He was born in 1901 in the village of Asartsouch, Nikopolis.
Arriving in 1924 in Greece - on the ship "Archipelagos", he first settled in Thessaloniki and then moved to Kassitera, Rodopi. There he married Anastasia Kilindiridou with whom he had six children. He died in 1984 in Sapes.

So in the memory of all those who carried the tradition intact and handed it to us with love and hope.

I am pleased to present to you this recording of a traditional melody which is a valuable primary material of a special area of ​​our homeland, Nikopolis.
Traditional lyrics, lyrics written by the soul, with the characteristic idiom of Garasari, were the motives of my personal desire in order to "record" a part of the endless wealth of our tradition. 
This  was "carried" with effort and self-denial by our people, coming to mother Greece, to pass it on to future generations.

A recording-tribute to the memory of a man of the Homeland who for many, as well as for mysef, was a bright point of reference, for the valuable collection of melodies, lyrics and information concerning our ancestral homes.

So, this is in memory of Daniel Emmanouilidis. 

A co-founder of this project, Danos Emmanouilidis, a third generation Pontian from Garasaris, who, having the experiences of his grandfather, was the source of finding the lyrics of this area. I warmly thank him.

In memory of grandfather Danilis and all those who carried the Homeland in their souls and "brought" it to us here!

I dedicated this song to you, hoping that you will love it as much as I did!"

Best of luck with your beautiful song our dear friend Antonis!

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018]. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.

© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

No comments: