30 October 2020

Γιάννης Γαβριηλίδης - Δαμιανός Ακριτίδης || Giannis Gavrielidis - Damianos Akritidis


Γιάννης Γαβριηλίδης - Δαμιανός Ακριτίδης
Giannis Gavrielidis - Damianos Akritidis

Ο Γιάννης Γαβριηλίδης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1952 στο χωριό Κορομηλιά του Κιλκίς. Οι γονείς του Βασίλειος και Ευμορφία. Τελείωσε εξατάξιο Δημόσιο σχολειό και πηγε Γυμνασιο στην Τεχνικη σχολή "Δημόκριτος" Θεσσαλονικης, στο ΑΣΤΕΜ Θεσσαλονικης (μηχανολόγων μηχανικών) και αποφοιτησε από την παιδαγωγική σχολή ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης. Υπηρετησε τον Ελληνικό στρατό με παρατεταμένη θητεία. Απο τον Μάρτιο του 1977 μέχρι και της 8 Δεκεμβρίου 1985 εργαστηκε ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός σε Τεχνική σχολή στο Κιλκίς και ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1985 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ Κοζάνης μέχρι τον Ιούνιο του έτους 1996 (ημερομηνία παραίτησης) και διορίστηκε ξανά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Α' Φλωρινας) για ένα σχολικό έτος. Τον Ιούλιο του 1997 πήρε μετάθεση στο ΤΕΕ Κιλκίς από όπου το έτος 2012 συνταξιοδοτηθηκε με 33 χρόνια Υπηρεσία και 2 του στρατού. Είναι παντρεμένος με την Αντωνία και εχουν 2 κόρες την Ευμορφια και την Θεοδοσια. Μενουν στην πόλη του Κιλκίς. Από το 1999 έχει κάνει τον πρώτο ποντιακό δίσκο με συνολικά 5 ηχογραφήσεις επίσημες.

Ο Δαμιανός Ακριτίδης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1992 στην Θεσσαλονίκη, έχοντας κατά το ήμισυ ποντιακή καταγωγή από τα Μεταλλεία Πόντου και το Καρς. Πρώτο ερέθισμα για να ασχοληθεί με την ποντιακή παράδοση υπήρξε η ποντιακή λύρα, που του έκανε δώρο ο πατέρας του στα πέμπτα του γενέθλια. Από την στιγμή εκείνη ξεκίνησε ως χορευτής στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού του, Λευκοτόπου Σερρών. Από την ηλικία των 10 άρχισε τα πρώτα μαθήματα λύρας δίπλα στους (κατά χρονολογική σειρά): Πόλυ Παυλίδη, Τάκη Σαχινίδη, Φάνη Κουρουκλίδη και Παναγιώτη Ασλανίδη, ανθρώπους καταξιωμένους στο είδος τους, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την πορεία του. Στην ηλικία των δεκατεσσάρων απέσπασε το πρώτο βραβείο λύρας στο πρώτο παιδικό διαγωνιστικό φεστιβάλ ποντιακής μουσικής. Έκτοτε ξεκίνησε δειλά δειλά τις πρώτες του επαγγελματικές εμφανίσεις. Το 2011 άρχισε να φοιτά στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ Δέλτα απ' όπου και απέσπασε υποτροφία στον διαγωνισμό " Be Your Music" (1ο βραβείο πρωτότυπης σύνθεσης chill out μουσικής) και συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα ηχοληψίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους καλλιτέχνες του χώρου, με σταθμό στην πορεία του την συνεργασία με τον Γιώργο Σιδηρόπουλο από το 2009 και έπειτα. Δισκογραφικά έχει διάφορες συμμετοχές σε δίσκους καλλιτεχνών και συλλόγων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους κκ. Γιάννη Γαβριηλίδη, Δαμιανό Ακριτίδη, και Θανάση Καρατζά για την συμμετοχή τους στο Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης!

Giannis Gavrielidis was born on July 23, 1952, in the village of Koromilia, Kilkis. He is the son of Vasilios and Evmorfia. He graduated six-grade Public School and went to Gymnasium at the "Demokritos" Technical School of Thessaloniki, at ASTEM in Thessaloniki (Mechanical Engineers) and graduated from the SELETE Pedagogical School of Thessaloniki. He served the Greek army with a prolonged term. From March 1977 to December 8, 1985, he worked as a lecturer at a Technical School in Kilkis and KATEE-TEI in Sindos, Thessaloniki. On December 9, 1985 he was appointed as a teacher at the Technological Educational Institute of Kozani until June 1996 (date of resignation) and was re-appointed at the secondary school (A 'Florina) for a school year. In July 1997 he moved to TEK Kilkis, where in 2012 he retired with 33 years of service and 2 of the army. He is married to Antonia and has 2 daughters, Evmorfia and Theodosia. Giannis lives in the city of Kilkis with his family. Since 1999, he has made the first Pontian album with a total of 5 official recordings.

Damianos Akritidis was born on November 2, 1992 in Thessaloniki, having half Pontian origin from the mining areas of Pontos and from Kars. His introduction with Pontian tradition was the lyra, which his father gave him his as a gift on his fifth birthday. From that moment he started as a dancer in the cultural club of his village, Lefkotopos Serres. From the age of 10 he started the first lyra lessons next to (in chronological order): Polis Pavlidis, Takis Sachinidis, Fanis Kourouklidis and Panagiotis Aslanidis, established players and teachers who inspired his course. At the age of fourteen he won the first lyra prize at the first children's festival of Pontian music. Since then, he has begun his first professional appearances slowly and timidly. In 2011, he began studying at the Music Technology Division of IEK Delta, where he earned a scholarship in the "Be Your Music" competition and continued his studies with studio recording. All these years he has collaborated with most Pontian artists, including a major one with Giorgos Sidiropoulos from 2009 onwards. He has various recordings with artists and societies.

We wish to warmly thank Mr. Giannis Gavrielidis, Mr. Damianos Akritidis, and Mr. Thanasis Karatzas for their participation in Radio Trapezounta Boston!© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

No comments: