22 December 2022

Βασίλειος Θ. Παπαδόπουλος - Vasilios Papadopoulos


Βασίλειος Θ. Παπαδόπουλος - Vasilios Papadopoulos


Ο Παπαδόπουλος Θ. Βασίλειος γεννήθηκε το Γενάρη του 1982 στην Πτολεμαΐδα. Κατάγεται από οικογένεια προσφύγων που ήρθε από την περιοχή Σαρίκαμις της Επαρχίας Ερζερούμ του Καρς στον Πόντο η οποία, αφού περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, εγκαταστάθηκε στα Καϊλάρια- τη σημερινή Πτολεμαΐδα.

Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την ποντιακή παράδοση και την ποντιακή λύρα μετά από παρότρυνση του παππού του Θεόφιλου Παπαδόπουλου. Μαθήτευσε στην Ένωση Ποντίων Εορδαίας με δάσκαλο τον Λαμπριανό Κοσμίδη όπου διακρίθηκε και βραβεύτηκε.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και την εκμάθηση πιάνου και αρμόνιου και το 1995 συνεχίζει με κιθάρα. Όμως η κλίση του στην ποντιακή λύρα είναι εμφανής και είναι αυτή που τελικά τον κερδίζει.

Το 2002 εισάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από το οποίο αποφοιτά το 2010.Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δίνει μεγάλη έμφαση στους τομείς της Ηλεκτροακουστικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου, σπουδές τις οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει στην κατασκευή της ποντιακής λύρας.

Είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) καθώς και ενός Μ.Sc. στη μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Ταυτόχρονα με τις πανεπιστημιακές σπουδές του, διατελεί λυράρης στο Φάρο Ποντίων Πατρών αλλά και στο Μικρασιατικό Σύλλογο Πατρών. Διδάσκει με μεγάλη επιτυχία την ποντιακή λύρα σε αρκετά μέλη του Φάρου Ποντίων Πατρών, συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού αλλά και σε διάφορα Φεστιβάλ Βαλκανικών Χορών.

Τοποθετείται ως διευθυντικό στέλεχος σε εταιρεία Α.Π.Ε και πλέον είναι ιδιοκτήτης στην εταιρία ‘’Ηλιακή Τεχνική’’ που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Τα τελευταία χρόνια- και κατόπιν μελέτης θεωρίας σημάτων αλλά και ακουστικών ιδιοτήτων έγχορδων, δραστηριοποιείται και ως οργανοποιός ποντιακής λύρας.

Το 2016 ιδρύει το ‘’Κοκκίμελον’’, ένα εξειδικευμένο εργαστήριο κατασκευής Ποντιακής λύρας και κατασκευάζει με σύγχρονο αλλά συνάμα σεβόμενο την παράδοση τρόπο ποντιακές λύρες.

Ταυτόχρονα η θέλησή του να μεταλαμπαδεύσει την ποντιακή λύρα στις επόμενες γενιές τον οδηγεί στο να εργάζεται ως καθηγητής Ποντιακής λύρας στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και Σιάτιστας ως και σήμερα.

Επίσης έχει μαθητές στο διαδίκτυο μέσω Σκυπε από Νέα Υορκη, Αυστραλια, Μοναχο, Στουτγκαρδη, Λονδινο και άλλα μέρη ως και μ' αυτό τον τρόπο να μαθαίνει την ποντιακή λύρα σε άτομα εκτός των συνόρων της Ελλάδος.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο για την συμμετοχή του στo Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης!

Vasilios Papadopoulos was born in Ptolemaida in January 1982. He comes from a family of refugees who came from the Sarikamis area of the Erzurum district of Kars in Pontos, who, after wandering in various parts of northern Greece, settled in "Kaylaria" (Ptolemaida).

At the age of 8 he began his engagement with the Pontian tradition and the Pontian lyre at the instigation of his grandfather Theophilos Papadopoulos. He studied at the Pontian Society of Eordaia with instructor Lambrianos Kosmidis, where he was distinguished and awarded.

At the same time, he started learning piano and keyboards and in 1995 he continued with guitar. But his inclination to the Pontian lyra is obvious and ultimately the lyra wins him over.

In 2002 he enters the Polytechnic School of the University of Patras in the Department of Electrical Engineering, graduating in 2010. During his studies he places great emphasis on the fields of Electroacoustics and Digital Audio Technology, studies which he will then use in the construction of Pontian lyra.

He is a graduate of a Master's program in Business Administration (MBA) with an M.Sc. in gas and oil transport.

During his university studies, he is a lyra player at the Pontian Society of Patras and at the Patras Association of Asia Minor. He teaches with great success the Pontian lyra to several members and participates in many events of Pontian Hellenism as well as in various Balkan Dances Festival.

He is employed as a manager and he is now the owner of the company "Solar Technique", which is active in the field of electromechanical projects.

In recent years - and after studying signal theory and string acoustic properties, he also builds the Pontian lyra. He is a crafted instrument maker.

In 2016 he founded "Kokkimelon" in Ptolemaida, a specialized workshop for the production of the Pontian lyra, building the lyra in a modern but simultaneously traditional fashion.

At the same time, his will to continue the Pontian lyra to the next generations leads him to work as a Pontian lyra teacher at the Music School of Ptolemaida and Siatista until today. He also has pupils on the internet via Skype from New York, Australia, Monaco, Stuttgart, London and other places, thus learning the instrument to people outside the borders of Greece.

We would like to cordially thank Mr. Vasilios Papadopoulos for his participation in Radio Trapezounta Boston!
Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos


🔴 LISTEN LIVE ON TUNE IN RADIO:
🔴 http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.No comments: