22 April 2022

Χριστόφορος Κοσμίδης - Christoforos Kosmidis


Χριστόφορος Κοσμίδης - Christoforos Kosmidis


Ο Χριστόφορος Κοσμίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, με απώτερη καταγωγή του τα Κοτύωρα (Ορντού) του Πόντου και γαλουχήθηκε με τις Ποντιακές αξίες και την Ποντιακή μουσική , αποκτώντας ακούσματα λόγω της ενασχόλησης, σε ερασιτεχνικό επίπεδο, του πατέρα του (Ιωάννη Χ. Κοσμίδη) με τη λύρα. Η επαφή του με τον Ποντιακό χορό άρχισε σε πολύ νεαρή ηλικία , αρχικά μέσω των γλεντιών και μετέπειτα των συλλόγων, αλλά στο τέλος κυριάρχησε η αγάπη του για τη μουσική.

Αν και το πρώτο του μουσικό ερέθισμα ήταν ο ήχος της λύρας, τον κέρδισε ο ήχος του αγγείου και της φλογέρας τα οποία είναι και τα όργανα που ασχολείται σε επαγγελματικό επίπεδο μέχρι σήμερα.
Ως μουσικός, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκδηλώσεις και γλέντια κι έχει εμφανιστεί σε όλα τα Ποντιακά μαγαζιά των Αθηνών (Κορτσόπον, Λεμόνα, Αθήνα 82 κλπ). Αξίζει να αναφερθεί κι η πολυετής παρουσία του στο FDF, ένα φεστιβάλ της ομογένειας στην California των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με όλους τους καταξιωμένους Πόντιους καλλιτέχνες σε ζωντανές εμφανίσεις αλλά και δισκογραφίες.

Πέραν της Ποντιακής παράδοσης, ανέπτυξε ενδιαφέρον και για την παράδοση των υπολοίπων περιοχών της χώρας μας. Αυτό τον ώθησε να αποφοιτήσει απ’ το Τμήμα Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό. Επιπλέον, παρακολούθησε μαθήματα Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Ωδείο «Φίλλιπας Νάκας». Τα τελευταία χρόνια, ασχολείται έντονα με την ασκομπαντούρα και την τσαμπούνα συγγενή όργανα του αγγείου, απ’ τις περιοχές της Κρήτης και γενικότερα της νησιωτικής Ελλάδας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Χριστόφορο Κοσμίδη για την συμμετοχή του στο βίντεο μας!

Christoforos Kosmidis was born in Athens, hailing his heritage back to Kotyora (Ordou) of Pontus. He was nurtured with Pontian values and Pontian music, acquiring these sounds due to his father (Ioannis C. Kosmidis) who was an amatuer lyra player. His contact with Pontian dance began at a very young age, initially through parties and afterwards at the music clubs, but in the end he was dominated by his love for music.
Although his first musical interaction was with the Pontian lyra, the sound of the bagpipe (aggeion or touloum) and the shepherd’s pipe (flogera or shilavrin) won him over, which are the instruments that he performs professionally to this day.

As a musician, he has participated in numerous events and dances and has appeared in all Pontian music clubs in Athens (Kortsopon, Lemon, Athens 82 and others). It is also worth mentioning his multi year participation at FDF, the Hellenic Folk Dance Festival in California, USA.

He has also collaborated with all renowned Pontian artists on live performances and recordings.

Beyond the Pontian tradition, he has also developed interest in other Greek traditional music. This prompted him to graduate from the Department of Science and Physical Education of the University of Athens, specializing in the Greek Traditional Dance. He also attended European Music lessons at the Conservatory "Filipas Nakas ". In recent years, he has been studying and playing askobandoura (from Crete) and tsambouna (Greek islands), relative instruments of the aggeion.

We would like to cordially thank Mr. Christoforos Kosmidis for his participation in Radio Trapezounta Boston!

Το κανάλι YouTube του καλλιτέχνη - The artist's official YouTube channel:

Επισκεφτείτε τις σελίδες μας:
Please visit our webpages:
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this
site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full
and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com],
with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον
δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους
[Ιωάννης Απαζίδης], 
[Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη
κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

No comments: