15 March 2022

Αλέξης Παρχαρίδης - Alexis Parharidis


Αλέξης Παρχαρίδης - Alexis Parharidis


Ο Αλέξης Παρχαρίδης είναι Έλληνας τραγουδιστής και γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1971 στην Κοζάνη. Οι γονείς του, αμφότεροι ποντιακής καταγωγής, είναι ουσιαστικά αυτοί που πρώτοι τον κατέστησαν κοινωνό της ποντιακής μουσικής παράδοσης.

Το 1989 εισήχθη στη Σχολή Αυτοματισμών των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης την οποία όμως ποτέ δεν ολοκλήρωσε καθώς εκείνη την περίοδο και ύστερα από παρότρυνση του αείμνηστου Χρύσανθου Θεοδωρίδη, άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών & Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, εκδίδοντας παράλληλα και την πρώτη του δισκογραφική δουλειά το 1991 με τον τίτλο "Καπίκιοϊ". Θήτευσε επί χρόνια σε πολλά ποντιακά κέντρα διασκέδασης, όπως την Τρυγόνα και το Κορτσόπον στην Αθήνα αλλά και το Μίθριο, την Αυλαία και το Παρακάθ΄ στην Θεσσαλονίκη.

Μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει επτά προσωπικούς δίσκους με παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου. Συνθέτης και στιχουργός ο ίδιος της ποντιακής μουσικής παράδοσης, έχει συμμετάσχει σε πολλές δισκογραφικές παραγωγές και έχει δει πολλά τραγούδια του να ερμηνεύονται από καταξιωμένους πόντιους τραγουδιστές.

Το 1998, παράλληλα με την ενασχόλησή του με την ποντιακή παράδοση, έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, συμμετέχοντας στο δίσκο «Υάκινθος» του Μάνου Αχαλινωτόπουλου και εμφανιζόμενος μαζί του σε διάφορες συναυλίες και μαγαζιά της Αθήνας στο πλευρό καταξιωμένων ερμηνευτών του έντεχνου ρεπερτορίου. Από τότε συμμετείχε σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις σε Ευρώπη – Αμερική και Αυστραλία.

Συμμετείχε το 2004 στο δίσκο του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου ερμηνεύοντας σε επανεκτέλεση το γνωστό τραγούδι «Με τα μάτια κλειστά», ενώ αργότερα το 2012 θα συμμετάσχει, κάνοντας φωνητικά, στο τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη «Πέντε χρόνια σε ερωτεύομαι» σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Το 2013 θα συμμετέχει στην δισκογραφική παραγωγή του Χρήστου Παπαδόπουλου «Αυτή η γη έχει φωνή» όπου ερμηνεύει, ανάμεσα σε άλλα και το ομώνυμο τραγούδι μαζί με τον Κρητικό τραγουδιστή και λυράρη Βασίλη Σκουλά, σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη, μία δουλειά που αργότερα θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή και της Μελίνας Ασλανίδου.

Το 2016 και το 2017 θα συμμετέχει από κοινού με τους Μάνο Αχαλινωτόπουλο, Haig Yazdjian και Χρήστο Χαλκιά στην διεθνή παραγωγή «Sacred Imaginations» των Susheela Raman και Sam Mills, ένα project παντρέματος μουσικών από την Ανατολική Χριστιανική μουσική και δυτικότροπων στοιχείων, εμφανιζόμενοι σε Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία.

Πιστώνεται το δημογραφικό boom των νέων που ασχολήθηκαν με τη λύρα και το τραγούδι τα τελευταία είκοσι χρόνια. Εγκαθιστά την μελωδία των Ποντίων συμπαθή στο ελλαδικό πεντάγραμμο.

Ενέπνευσε και αποτελμάτωσε με την αυθεντικότητα, το φωνητικό ταλέντο και το ήθος του, την εσωστρεφή και "ανάγωγη" μουσική σκηνή των Ποντίων, από το 1990 και κατόπιν.

Ο Αλέξανδρος Παρχαρίδης, μοναδιαίος Performer, ξενιστής του Λόγου της Πατρίδας, συνεχίζει εκών άκων, να προτρέπει παραγωγικά τις καλλιτεχνικές εκφάνσεις των Ποντίων στην Ελλάδα.

Alexis Parharidis is a Greek singer who was born on March 15, 1971 in Kozani. His parents, both of Pontic descent, are essentially the first to make him a part of the Pontian musical tradition.
 
In 1989 he was admitted to the TEI School of Automation in Thessaloniki, but he never completed it; at the urging of the late Chrysanthos Theodoridis, he began to perform traditional Pontian song.
 
During his studies he was the President of the Association of Pontian Students of Thessaloniki, publishing at the same time his first album in 1991 entitled "Kapikioi". He performed for years in many Pontian entertainment centers, such as Trygona and Kortsopon in Athens, and Mithrio, Avlaia and Parakathi in Thessaloniki.
 
To date, he has recorded seven solo albums with traditional Pontic songs. Being a composer and songwriter himself of the Pontian music tradition, he has participated in many record productions and has seen many of his songs performed by renowned Pontian singers.
 
In 1998, in parallel with his involvement with the Pontian tradition, he took his first steps in the field of Greek art song (entechno), participating in the album "Yakinthos" by Manos Achalinotopoulos and appearing with him in various concerts and shops in Athens alongside renowned performers in this repertoire. Since then he has participated in important Greek and international events in Europe - America and Australia.
 
He participated in 2004 in the album of Panagiotis Kalanzopoulos re-performing the well-known song "With the eyes closed", while later in 2012 he will participate, doing vocals, in the song of Alkistis Protopsaltis "Five years I fall in love with you" to music by Evanthia Reboutsika.
 
In 2013 he participated in the record production of Christos Papadopoulos "This land has a voice" where he sings, among others, this song together with the Cretan singer and lyra player Vasilis Skoulas, to the music of Christos Papadopoulos and lyrics written by Kostas Balachoutis, a work which will later be presented at the Athens and Thessaloniki Concert Hall with the participation of Melina Aslanidou.
 
In 2016 and 2017 he will co-star with Manos Achalinotopoulos, Haig Yazdjian and Christos Chalkias in the international production "Sacred Imaginations" by Susheela Raman and Sam Mills, a project of marrying musicians from Eastern Christian music and western elements, appearing in England, France and Germany.
 
He has been credited with the demographic boom of young people who have been involved in lyra and song for the last twenty years. By performing he brings the melody of Pontian music into the main Greek music scene.
 
He has inspired and brought about with his authenticity, his vocal talent and ethos, the introverted and "reducing" music scene of the Pontians, from 1990 onwards, to the entire world.
 
Alexandros Parharidis, a unique performer, continues to encourage the artistic manifestations of the Pontians in Greece.
 
Aπό την σελίδα του Αλέξη Παρχαρίδη στο Facebook:
From the artist's Facebook page:
 
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this
site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full
and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com],
with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον
δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους
[Ιωάννης Απαζίδης], 
[Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη
κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.No comments: