10 July 2019

Steve Kyriakides - Στάθης Κυριακίδης


Steve Kyriakides - Στάθης Κυριακίδης


Ο Στάθης "Steve" Κυριακίδης άρχισε να παίζει μουσική σε ηλικία 6 ετών. Το πιάνο ήταν το πρώτο του όργανο με το οποίο ασχολήθηκε για 9 χρόνια. Μετά αποφάσισε να μάθει κιθάρα, και μόνος του μαθαίνει αυτοδίδακτα για 4 χρόνια. Ως παιδί, η μητέρα του τον έφερνε σε κάθε ετήσιο χορό του ποντιακού σωματείου «Πόντος» στο Norwalk. Μετά από το πρόωρο χαμό της μητέρας του, αποφάσισε να εκπληρώσει μία από τις επιθυμίες της, το οποίο ήταν να μάθει να παίζει ποντιακή λύρα. Σ’ ένα ποντιακό χορό μια φορά ρώτησε τη θεία του και την μητριά του αν υπάρχουν μαθήματα για την λύρα. Ο Χρήστος Τικταπανίδης έπαιζε λύρα στο χορό εκείνο και προσέφερε μαθήματα στον Στάθη στο σύλλογο Παναγία Σουμελά στη Βοστόνη μια φορά το μήνα. Το πρώτο μάθημα ήταν δύσκολο, καθώς δεν είχε παίξει ποτέ ένα όργανο με τοξάρι, αλλά αφού χρόνια είχε αποκτήσει πλέον ένα “μουσικό αυτί”, ήταν σε θέση να παίξει μερικά από τα τραγούδια και να ξεκινήσει από αρχάριο και να φτάσει σ’ ένα μέτριο επίπεδο παιξίματος . Σε κάποιο σημείο ο δάσκαλός του ο Χρήστος του πρόσφερε ιδιωτικά μαθήματα, στα οποία σταμάτησε ο Στάθης να διαβάζει από χαρτί τα μαθήματα και άρχισε να μαθαίνει με το αυτί. Για ένα καλοκαίρι ολόκληρο, κάθε εβδομάδα, έφευγε από τη δουλειά στις 1:00 το μεσημέρι και ταξίδευε 2,5 ώρες στο Norwalk όπου είχε το ιδιωτικό του μάθημα, και μετά επέστρεφε στο σπίτι του στο Rhode Island την επόμενη μέρα για να πιάσει δουλειά ως το μεσημέρι. Οι δεξιότητές του άρχισαν να αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Εγινε πολύ πιο εύκολο για τον Στάθη να παίξει λύρα. Μετά από δύο χρόνια παίζοντας και ακούγοντας συνεχώς την ποντιακή μουσική, άρχισε να μαθαίνει τραγούδια, παρόλο που δεν καταλάβαινε τις λέξεις. Ωστόσο, παίρνει την απόφαση να τραγουδήσει. Δέχεται πολύ ενθάρρυνση από την ποντιακή κοινότητα. Έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που άρχισε να παίζει. Ο Στάθιον απολαμβάνει κάθε βήμα του ταξιδιού του με την ποντιακή μουσική, και προσβλέπει στα μελλοντικά ταξίδια που θα ακολουθήσουν.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Στάθη Κυριακίδη για την συμμετοχή του στo Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης!

Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι παρά την ποντιακή του καταγωγή, πριν ασχοληθεί με την ποντιακή λύρα και το τραγούδι, ο Στάθης δεν μιλούσε σε καθημερινή βάση την ελληνική γλώσσα, ενώ την καταλάβαινε. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσε αγγλικά καθημερινά. Αλλά πλέον και τα ελληνικά αλλά και τα ποντιακά τα μιλάει, και συνεχώς μαθαίνει, κυρίως μέσα απ' τα τραγούδια. Τον ευχόμαστε να συνεχίσει να παίζει και να τραγουδάει για να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις νεότερες γενιές.

Stathis “Steve” Kyriakides started playing music at the age of 6. Piano was his first instrument. After 9 years of piano he decided to switch to guitar and self taught himself for 4 years. As a child his mother brought him to every annual Pontian Society “Pontos” dance in Norwalk CT. After her tragic passing, he decided to fulfill one of her wishes, which was to play Pontian Lyra.

He was at a Pontian dance one day and asked his aunt and stepmother about lessons. Christos Tiktapanidis was playing at the dance, and offered him lessons at the Panagia Soumela Society in Boston every month. The first lesson was difficult as he had never played a bowed instrument, but through years of developing an ear for music, he was able to improvise on some of the songs and start the process of developing from the basic tune to an intermediate level of playing. At some point his instructor Christos offered him private lessons at which point he stopped learning from sheets of paper, and started learning by ear. For one summer, every week, he left work at 1:00pm and traveled 2.5 hours to Norwalk and had his private lesson, only to return back to Rhode island the following day for work by noon. His playing skills started developing much faster as he started to find the trends in the scales. Playing lyra became second nature. After two years of playing and listening to Pontian music constantly, he started to memorize songs even though he didn't actually understand the words. Eventually, he decided he wanted to sing and got a lot of encouragement from the Pontian community. It has now been 11 years since he started playing. Steve has enjoyed every step of his journey with Pontiaka and looks forward to the future journeys ahead.

We would like to cordially thank Mr. Steve Kyriakides for his participation in Radio Trapezounta Boston!

It should be noted that even though Steve has Pontian heritage, he did not speak Greek or Pontian prior to learning how to play lyra and to sing, although he did understand it. Being born in the United States he spoke English on a daily basis, but now he speaks and understands both Greek and the Pontian dialect, and constantly learns new words, mainly through the music. We hope that he continues to play for many years to come so that, among other things, he will be a role model for the new generations to come.
Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴http://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/
🔴https://www.facebook.com/radiotrapezounta/
🔴https://twitter.com/trapezounta
🔴https://www.instagram.com/radiotrapezountaboston
🔴https://www.pinterest.com/radiotrapezounta/
🔴https://www.youtube.com/apazogli

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

No comments: