16 January 2019

Christos Akritidis – Χρήστος ΑκριτίδηςChristos Akritidis - Χρήστος Ακριτίδης


Ο Χρήστος Ακριτίδης γεννήθηκε στο Μεσόβουνο της Πτολεμαΐδας και προέρχεται από μουσική οικογένεια.

Σε ηλικία δώδεκα χρονών άρχισε να μαθαίνει ακορντεόν και δειλά - δειλά με την προτροπή του πατέρα του να τραγουδάει. Στα δεκαέξι του αρχίζει να πηγαίνει σε γάμους και σε πανηγύρια της περιοχής του με το συγκρότημα του πατέρα του και του θείου του.

Τον Ιανουάριο του 1982 γνωρίζεται με το Μιχάλη Καλιοντζίδη και αρχίζει μια συνεργασία δύο χρόνων στο Ποντιακό κέντρο «Φάρος» των Αθηνών, του οποίου το πρόγραμμα ηγούνται δυο καλλιτέχνες με βαριά παρακαταθήκη, ο «Καπετάνιος» του ποντιακού τραγουδιού Χρύσανθος και ο Γιώργος Αμαραντίδης.

Από το 1990 αρχίζει μια νέα σταδιοδρομία στο ποντιακό τραγούδι κάνοντας εμφανίσεις σε χώρους, που ήδη γνωρίζει, ξεκινώντας από το ποντιακό κέντρο «Ο Πόντος» στην Πτολεμαΐδα. Εμφανίζεται σε αρκετές εκδηλώσεις των Ποντιακών Συλλόγων του εξωτερικού (Γερμανία, Αμερική, Σουηδία).

Το 2007 με αφορμή μιας πρότασης που του γίνεται για την δημιουργία τμήματος εκμάθησης ποντιακού τραγουδιού, από τον Σύλλογο Ποντίων Κρύας Βρύσης «Αλέξανδρος Υψηλάντης» εφαρμόζει μια καινοτόμο μέθοδο εκμάθησης, η οποία βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία και μεθοδική έρευνά του. 


Στόχος της εκμάθησης είναι η σωστή απόδοση της ποντιακής διαλέκτου.

Σε αρκετές κυκλοφορίες ποντιακών cd έχει την επιμέλεια της ποντιακής διαλέκτου και της ορθογραφικής επιμέλειας. Πάντα αφιλοκερδώς.

Οι συνεργασίες και η πείρα των τόσων χρόνων τον έχουν διδάξει να ξεχωρίζει το καλό ποντιακό τραγούδι. Το γεγονός ότι είναι και μουσικός τον βοηθά να έχει μια καλύτερη αντίληψη των μουσικών πραγμάτων.

Την αρχική ενασχόληση με το τραγούδι την οφείλει στην παρότρυνση του πατέρα του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Χρήστο Ακριτίδη για την συμμετοχή του στo Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης!

Το τραγούδι που ακούγεται στο βίντεο ("Μάνα γιατί εποίνες με") είναι από το δίσκο “Κρέμιτσας Τραγωδίας - Ποντιακά Τραγούδια Μεσόβουνου Πτολεμαϊδας”. Κλαρίνο παίζει ο Χρήστος Ασφαλτίδης.

Christos Akritidis was born in Ptolemaida in the village of Mesovouno and comes from a musical family.

At the age of twelve he began to learn accordion and timidly, with the urging of his father, he began to sing. At the age of sixteen he begins to go to weddings and festivals in the local area with his father's and his uncle's band.

In January 1982 he meets Michalis Kaliontzidis and begins a two-year collaboration at the Pontian musical club "Faros" in Athens as a keyboardist. The musical show is led by two of the most important Pontian artists, the “Captain of Pontian song” Chrysanthos, and Giorgos Amarantidis.

In 1990, he begins a new career as a singer by making appearances in places he is already known at, starting from the nightclub "Pontos" in Ptolemaida. He enjoys a long career as a singer, with some highlights of his career being his appearances in events of the Pontan associations abroad (Germany, USA, Sweden).

In 2007, on the occasion of a proposal made for the creation of a Pontian song training section, the Pontian Association of Krya Vrysi "Alexandros Ypsilantis" implements an innovative learning method based on his years of experience and methodical research. The aim of learning is the correct rendition of the Pontian dialect.

In several Pontian musical cd releases, he has been requested to check for the correct Pontian dialect and spelling in the songs, and always as a courtesy to the musicians who request this.

His collaborations and experiences of so many years have taught him to distinguish “good” Pontian song. The fact that he is also a musician helps him to have a better understanding of the entire process.

His initial approach into singing was primarily at the urging of his father.

We would like to cordially thank Mr. Christos Akritidis for his participation in Radio Trapezounta Boston!

The song that is heard in the video is from the CD “Kremitsas Tragodias - Pontian Songs of Mesovouno, Ptolemaida”. Christos Asfaltidis is playing clarinet.


Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:

🔴http://bit.ly/2MbjnnC – Tune In – Radio Trapezounta Boston
🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴http://www.trapezounta.com
🔴https://www.facebook.com/radiotrapezounta
🔴https://twitter.com/trapezounta
🔴https://www.instagram.com/radiotrapezountaboston
🔴https://www.pinterest.com/radiotrapezounta
🔴https://www.youtube.com/apazogli
🔴https://plus.google.com/+JohnApazidis
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.No comments: