09 December 2018

Dimitris Amperidis & Panagiota Amperidou - Δημήτρης Αμπερίδης & Παναγιώτα Αμπερίδου


Dimitris Amperidis & Panagiota Amperidou 
Δημήτρης Αμπερίδης & Παναγιώτα Αμπερίδου


Ο Δημήτρης Αμπερίδης γεννήθηκε στον Κούκο, Πιερίας το 1967.

Έλκει την ποντιακή καταγωγή του από την ορεινή περιοχή (Γουρούχ) Κερασούντας χωριό Γάαλαν (Κάγ' αλάν).

Ασχολείται με την ποντιακή λύρα τα τελευταία 36 χρόνια.

Μεγαλωμένος σε ένα αμιγώς ποντιακό περιβάλλον είχε την τύχει να γνωρίσει ανθρώπους της 1ης γενιάς αλλά και να γαλουχηθεί στα ήθη και τις παραδόσεις.

Παρ’ όλο που η λύρα δεν είναι η κύρια απασχόλησή του, όλα τα χρόνια, ασχολείται ενεργά μέσα από τα πολιτιστικά δρώμενα, που αφορούν κυρίως τον Ποντιακό Ελληνισμό, ως απλό μέλος συλλόγων ή μέλος διοικητικού συμβουλίου, αλλά κυρίως με την διδασκαλία της σε όσους το επιθυμούν.

Το σύνθημα του, μεταξύ άλλων, είναι ότι, "η γνώση πρέπει να μοιράζεται....Δώσε χωρίς να περιμένεις να πάρεις".

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Π. με καταγωγή των παππούδων της από τη Φάτσα και τα Κοτύωρα και έχουν έναν γιο και δύο κόρες. Τα παιδιά ασχολούνται ενεργά με την ποντιακή παράδοση και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα ο γιος του Γιώργος είναι ήδη πτυχιούχος  Μουσικολογίας της Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής με ειδικότητα στην ποντιακή λύρα, πεπειραμένος λυράρης τώρα πια. H Αναστασία είναι πτυχιούχος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ασχολείται με την χοροδιδασκαλία ποντιακών και άλλων χορών. Ενώ η Παναγιώτα, μαθήτρια Λυκείου, ασχολείται ενεργά με εκμάθηση του αγγείου-τουλούμ και όχι μόνο.

Η Παναγιώτα Αμπερίδου είναι μαθήτρια της Γ’ Λυκείου στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.

Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της προς την μουσική, το ποντιακό τραγούδι και το χορό.
Κατά τη φοίτηση της στο μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο μαθητεύει στο ούτι και το καβάλι. Το αγγείο βεβαίως είναι άλλη μια από τις αγάπες που είχε, αφού από πολύ μικρή ηλικία απέκτησε τα πρώτα ακούσματα σε διάφορες εκδηλώσεις οικογενειακές και κοινωνικές αλλά κυρίως με τη συμμετοχή της στον πολιτιστικό σύλλογο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Κατερίνης.

Παρακολούθησε επί δύο χρόνια μαθήματα φωνητικής και της αρέσει να αποδίδει τόσο ποντιακά τραγούδια όσο και άλλα είδη παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής.

Στόχος της είναι να μπορεί να αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παραδοσιακή και όχι μόνο μουσική.

Dimitris Amperidis was born in Koukos, Pieria, Greece in 1967.

He hails his Hellenic Pontian origin from the mountainous area Gouroux of Kerasounta, specifically the village of Gaalan (Kag’ alan).

He has been playing Pontian lyra for the last 36 years.

Growing up in a pure Pontian environment, he had been able to meet individuals from the first generation but also to be nurtured in the traditions and customs.

Although playing lyra is not his main occupation, he has been actively involved in cultural events, mainly concerning Pontian Hellenism, as a simple member of clubs or a member of its board of directors, mainly by teaching the instrument to those who wish to learn it.

His motto, among other things, is that "knowledge must be shared .... give without expecting to receive!”

He is married to Maria P. with the origin of her grandparents from Fatsa and Kotyora; they have a son and two daughters. Their children are actively engaged in Pontian tradition but not striclty limited to that. More specifically, their son George is already a musician of folk traditional music, with a specialty in the Pontian lyra. Daughter Anastasia is a history and archeology graduate and deals with the teaching of Pontian and other dances. Daughter Panagiota, a high school student, is actively involved, among other things, in the learning of the aggeion (Pontian bagpipe)

Panagiota Amperidou is a student of the third Lyceum at the Music School of Katerini. From a very early age, she showed her love for music, Pontian song and dance.

During her studies at the Gymnasium and Lyceum, she studies the instruments outi and kaval. The aggeion, of course, is another one of her loves, since at a very early age she had first heard it in various family and social events, but mainly by participating in the cultural club "Panagia Soumela" of Katerini.

She attended vocal classes for two years and she likes to perform both Pontian songs and other traditional and artistic music.

Her goal is to be able to perform music in the best possible way.


 Radio Trapezounta BostonDedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos
Radio Trapezounta Boston on Social Media:
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.

No comments: